Bemutatkozás...
Polgármesteri köszöntő...


Falutörténet...
A vízben, vadban bővelkedő Gaja-völgye már ősidők óta vonzotta az embert. A Bakonyvidék legtöbb községében találnak római emlékeket, tehát jóformán az egész vidéket benépesítették már a rómaiak. 1899-ben Bakonynánáról 363 db-ból álló középkori éremlelet a Nemzeti Múzeumban, újabban pedig az alsómalom melletti sziklafal repedéseiből több Mátyáskori ezüstpénz került a Veszprémi Múzeumba. Folytatás...

Egyháztörténet...
A törökvilág hanyatlásával Bakonynánára visszatért a maroknyi magyarság 1720-ban, amikor kezdetét veszi a község újratelepítése még református s Győri János személyében ez évben még református levita is van s a katolikus családok száma mindössze 13, akik lelki vigaszért a cseszneki vártemplomban működő ferences baráthoz. Leginkább azonban a zirci szerzetesekhez fordulnak. Folytatás...

Falucímer...
A címer legfontosabb alkotórésze a XIV. században elterjedő, még a XV. században is kedvelt kerek talpú vagy domborpajzs. Az oklevelekből tudjuk, hogy Bakonynána 1488-ban NÁNA Domonkos préposté volt, feltehető, hogy ő is ezt a formát választotta címerében. A kékkel és a sárga „fémmel” borított pajzs a település történetiségére és tevékenységének körére utal. Folytatás...

Német Nemzetiségi címer...
A kék háttér meghatározó a németség történetében. A pajzsot kettéválasztó patak a településhez tartozó Gaja-patakot is szimbolizálja, de egyben arra is utal, hogy a Svábföldtől (Dél-Németország) Magyarországig a Duna is összeköti a németséget. A templom a település építészetileg meghatározó építménye, mely körül a Nap-Hold  az élet örökös körforgását jelképezi. Fa és zöld  - ez biztosította évszázadokon át az itt élő emberek életét. Folytatás...

Szerkesztők...
A legfrissebb hírek és közérdekű információk mellett a kedves látogató a következőket találja még honlapunkon:
Nagy hangsúlyt fektetünk Bakonynána idegenforgalmi lehetőségeinek népszerűsítésére, így bőséges információt szolgáltatunk a fellelhető vendégszállókról, turisztikai lehetőségekről. Ez mellett a környező települések szépségeit is igyekszünk kiemelni, hiszen annak népszerűsítése az egész bakonyi régió érdeke. Minden új megjelenésekor honlapunk tartalmát színesíti a falu nyomtatott kiadványa a Bründel / Galya Völgye faluújság. Bárki letöltheti, olvashatja akár a régebbi számokat is. Nem elhanyagolhatóak továbbá Bakonynána nemzetiségi múltja, és hagyományai sem. 
Találkozzunk személyesen is Bakonynánán!

Szerkesztők:
Simonné Rummel Erzsébet, e-mail: lisil.bnana@gmail.com
Dietzel Gyula, e-mail: admin@bakonynana.hu
Optimális böngésző: Firefox 4
Webstatisztika

Elérhetőségünk: bakonynana@bakonynana.hu Webmester: admin@bakonynana.hu